Uz stručnost i tehnička znanja karakteristike svjesnog zaposlenika su: odgovornost, vjerodostojnost, vrednovanje drugačijih sustava vrijednosti od vlastitog . Svjestan zaposlenik razvija vještine autentične komunikacije, konstruktivnog pregovaranja i izvrsne koordinacije. Navedene kvalitete lakše je razumjeti no puno teže primijeniti.

 

Iako se doimaju vrlo prirodne zahtijevaju propitivanje vlastitih sustava vrijednosti, uvjerenja,pretpostavki koje imamo o sebi, drugima, situacijama u kojima se nalazimo i svijetu.

Potičete  li vlastitu svjesnost kroz pitanja poput ovih:

Poznajem  li  svoje temeljne vrijednosti i uvjerenja? Živim li u skladu sa vlastitim sustavom vrijednosti?
Jeste li spreman/ na  mijenjati neka od njih?
Komuniciram  li  na adekvatan način ?
Jesam li u kontaktu sa vlastitim emocijama?
Uvažavam li gledišta drugačija od vlastitog?
Što je za mene  autentična komunikacija?