Četiri sobe promjene je psihološki alat koji nam pomaže razumijeti kako pojedinci, organizacije i društva funkcioniraju u promjenama, koje su faze prilagođavanja i kako bolje razumjeti svaku od njih. Jedna je od najkorisnijih metoda, a temelji se na postojanju dva različita pristupanja životu, samom sebi, drugima i društvu – te posljedicama toga.

Četiri sobe promjene razvio je švedski psiholog, pisac i istraživač dr.sc. Cleas Janssen.
Claes Janssen ovako opisuje Četiri sobe promjene:
„Četiri sobe promjene je psihološka teorija koja opisuje promjenu kao prolaženje kroz četiri psihološka stanja, popularno nazvana „sobe“. U svakoj promjeni krećemo se iz Zadovoljstva, koje je izgubljeno ulaskom u fazu Autocenzure i Negiranja, u kojem branimo stare obrasce pa kroz Zbunjenost koja završava kad smo spremni odreći se nečega što smo imali u Zadovoljstvu. Upravo to odricanje je ključni trenutak koji nas otvara prema novim mogućnostima i inspiraciji.“
U provedbi Četiri sobe promjene koriste se dva analitička alata – Uvod u četiri sobe promjene koji omogućuje polaznicima bolje razumjeti sebe i različitosti te Organizacijski barometar koji omogućuje uvid u to kako se osjećamo u organizaciji, na koje prepreke nailazimo, kako se nosimo s promjenama i kako možemo povećati svoje zadovoljstvo

Zašto odabrati 4 sobe promjene?

• Omogućuje efikasnije sastanke
• Pruža uvid u način funkcioniranja tima, organizacije, organizacije
• Uklanja nedoumice kako pojedinca tako i tima
• Osvještava korporativne vrijednosti
• Povećava zadovoljstvo zaposlenika
• Zaposlenici sami kreiraju akcijski plan,korake provođenja i praćenje
• Povećava efikasnost djelatnika
• Smanjuje izostanke i bolovanja
• Uvelike povećava angažman zaposlenika u procesima

Nakon radionice sudionici će moći:
• Razumjeti različitosti među ljudima i uspješnije komunicirati
• Osvijestiti sve faze koje prolaze kroz poslovni razvoj
• Uspostaviti zajedničku terminologiju kojom će lakše rješavati izazovne situacije
• Produktivnije voditi timove
• Uspješnije voditi sastanke

Ukratko, cjelokupna radionica nam pomaže osvijestiti da su zadovoljstvo, autocenzura, zbunjenost i inspiracija sastavni dio svakog posla te nam kroz alate daje mogućnost preciznog uvida u naše trenutno stanje. Za razliku od uobičajene subjektivne procjene, ovaj pristup obuhvaća alate koji objektivno i mjerljivo prikazuju u kojoj je fazi tim, kao i mi sami, ali i što možemo napraviti da ostvarimo svoje potencijale i napravimo pozitivan pomak.

 

Praktične informacije o radionici:
Radionica je primjerena za male, srednje i velike timove. Predviđeno trajanje cjelokupne radionice je 8h, koje je najefikasnije rasporediti na dva radna dana.
Sudionici radionicu 4 sobe promjene započinju Uvodom koji provodi certificirani facilitator i kroz osobno iskustvo grade model te tako uče o fazama promjene, što ih obilježava te kako ih prepoznati. Organizacijski barometar je alat koji se koristi nakon Uvoda, a mjeri klimu u organizaciji te služi za razumijevanje prepreka te osmišljavanje konkretnih planova.

 

Model radionice 4 sobe promjene doživio je veliki uspjeh jer kombinira vlastito iskustvo sudionika, objektivnu procjenu i najnovije znanstvene spoznaje.

Andreja Hlupić, certificirani facilitator 4 sobe promjene 099 6000 769