Istraživanja ukazuju na činjenicu da stručnost i tehnička znanja više nisu dovoljna za postizanje uspjeha organizacija. Odnosi su važan čimbenik koji direktno utječe na rezultate.
Sve češće u organizacijama nailazimo na probleme u odnosima među zaposlenima na horizontalnoj i vertikalnoj razini. Disfunkcionalni odnosi veći su problem od preoptrećenost poslom.
Osvještavanje visoke cijene niskog povjerenja i narušene komunikacije jedan je od koraka o kojima tvrtke koje žele ostati u vrhu vode računa.

Po završetku radionice polaznici će:

Razumjeti temelje uspješnog timskog rada
Osvijestiti zašto su odnosi važni i kako utječu na rezultate i uspjeh
Znati kako komunicirati da bi potaknuli i gradili odnose razumijevanja i uvažavnja u radnom okruženju
Osvijestiti osobne vrijednosti i uvjerenja u poslovnom kontekstu i njihov utjecaj na ponašnje u poslovnom kontekstu.
Znati kako  jasno izraziti potrebe, stavove, razmišljanja na način da budu prihvaćeni i uvaženi.
Znati kako potaknuti kolege, članove tima na otvorenu komunikaciju
Znati kako se ponašati u konfliktnim situacijama
Znati kako uputiti povratnu informaciju da ona bude prihvaćena i potakne promjenu u ponašanju  kolega, sugovornika.
Znati kako primiti negativnu povratnu informaciju od članova tima, kolega.

 

Radionica ima 2 modula.  Trajanje  jednog modula 6 sati. Postoji mogućnost odabira samo jednog modula.

Teme modula 1:

1.Rad u timu: temelji timskog rada:

– Povjerenje
– Otvorena komunikacija bez straha od konflikta
– Spremnost na preuzimanje  i izvršavanje obveza.
– Preuzimanje odgovornosti  za rad i ponašanje.
– Fokusiranost na rezultate

2. Odnosi -poluga za uspjeh pojedinca, tima i organizacije

– Kakve odnose želite u vašem timu/ organizaciji
– Zašto su odnosi važni i kako utječu na rezultate, motivaciju i uspjeh tima u cjelini
– Kako potaknuti odnose razumijevanja i uvažavanja među zaposlencima različitih gledišta i stavova

3.Pozitivna komunikacija:

– Što je pozitivna komunikacija
– Koje su dobrobiti pozitivne komunikacije u radnom okruženju
– Kako se izražavati i ponašati da bi gradili odnose razumijevanja i uvažavanja
– Kako vrijednosti i uvjerenja potiču motivirajuću i pozitivnu komunikaciju
– Poželjna ponašnja voditelja timova kao uzor ponašanja zaposlenicima.

Teme modula 2:
 1. Samokontrola  &  upravljanje konfliktom
–  Samokontrola:upravljanje osobnim ponašanjem koje može ometati nas i okolinu u obavljanju posla
– Kako postići samokontrolu?
– Kako se ponašati u konfliktnim situacijama?
– Kako rješavati konflikte?
– Što učimo iz konflikta?

2.Davanje povratne informacije
– Jeste li spremni čuti i prihvatiti negativanu informaciju o svom ponašanju i radu?
– Elementi konstruktivne kritike
– Kako dati povratnu informaciju – tehnike davanja povratne informacije

Trajanje: 2 modula. Dužina modula 6 sati
Cijena jednog modula: 850 Kn – PDV se ne obračunava
Cijena za dva modula : 1.200 Kn -PDV se ne obračunava

Broj osoba ograničen do maksimalno 10.
Radionicu vodi: Snjezana Kupres NLP trener