Zašto NLP?
Svijet u kojem živimo, svijet je brzih i nepredvidivih promjena. Nesigurnost, neizvjesnost, kompleksnost zahtjevaju da razmišljamo i ponašamo se drugačije. Promjene su nužne i neizbježne.

Jesu li promjene koje činite vaše reakcije ili vaš svjesni izbor?

Znate li kako utjecati na druge u svrhu postizanja boljih rezultata, ostvarivanja odnosa razumijevanja i jasnije komunikacije?

Želite  li biti u korak s vremenom i s lakoćom se nositi sa promjenama i izazovima VUCA svijeta  razmislite o NLP Business Practitioner Programu.

Što dobivate NLP Business programom?

stječete kompetencije vođenja i motiviranje timova, kolega i suradnika
savladavate vještinu upravljanja vlastitim stanjima i emocijama i povećavate razinu samokontrole
usvajate vještinu jasne i fokusirane komunikacije
stječete znanja i razumijevanje kako koristiti jezik i kako komunicirati da biste razumjeli i bili shvaćeni
unapređujete vještine prezentiranja, vođenja sastanaka, pregovaranja
savladavate vještinu izražavanja vlastitih potreba i stavova, poštujući pritom sugovornika bez ulaženja u konflikt
stječete vještinu razumijevanja različitih perspektiva s ciljem iznalaženja kreativnih rješenja problema te bolje razumijevanje vlastitih i tuđih postupka i ponašanja
učite kako izgraditi poticajne odnose
osvještavate vlastite vrijednosti i vjerovanja te njihov utjecaj na vaše odluke i ponašanja

Kroz 10 modula stječete znanja i vještine koje vam pomažu u postizanju poslovne i osobne izvrsnosti.
Početak programa: travanj 2022.

Cijena: 9.500,00 Kn  PDV se ne naplaćuje

Brošuru  sa detaljima zatražite na: snjezana@metanoia.hr