Safe room: coaching & medijacija

Zašto?

Ako ste nezadovoljni međuljudskim odnosima u poslovnom okruženju, a želite uspostaviti otvorenu komunikaciju i graditi odnose razumijevanja na svim razinama.

Za koga?

Program coachinga namijenjen pojedincima koji žele svoje komunikacijske vještine podići na visoku razinu i svjesno graditi poticajne odnose u poslovnom okruženju.

Cilj Safe room programa je  uspostava otvorene komunikacije sa članovima tima, jačanje komunikacijskih vještina, građenje poticajnih odnosa, jasno komuniciranje očekivanja i potreba, davanje razvojne povratne informacije, delegiranje.

 

Za potrebe timova radionice na teme:

Međuljudski odnosi
Verbalna samoobrana
Rad sa teškim klijentima
Upravljanje konfliktima
Timski rad
Primanje i davanje feedback-a