Je li vaša prodajna strategija usmjerena na kupca ili ste zaokupljeni pitanjima:

Što možemo prodati kupcima?
Koji je najučinkovitiji način privlačenja kupca?
Kakav odnos trebamo uspostaviti s kupcima?
Kako zaraditi na našim kupcima?

 

Razumijevanje kupčeve perspektive ključno je za odnose sa kupcima, ponudu vrijednosti proizvoda i usluga, distribucijske kanale, prihode.
Uspješna prodaja zahtjeva duboko razumijevanje kupca, njegove okoline, potreba, problema, težnji, briga.

Usmjerenost na kupca znači odgovoriti na pitanja:

Za koju su vrijednost proizvoda / usluga kupci uistinu voljni platiti?
Kakav odnos kupci žele uspostaviti s nama?
Kako se naši proizvodi i usluge uklapaju u potrebe kupca?
Sa kakvim se problemima  naš kupac susreće i kako mu možemo pomoći da ih riješi?

Gdje ćete pronaći odgovore?
Prodaja „živi“ na terenu. Odgovore ćete pronaći van zgrade u komunikaciji sa sadašnjim i potencijalnim kupcima, korisnicima.

Razmislite o promjeni perspektive. Koliko daleko Vas može odvesti promjena perspektive oblikovna  prema spoznaji o kupcima, pitate se? Usmjerenost na kupca Vas vodi do uspjeha.

 

Više na: School of Sales -prodaja iz prakse

Hvala Vam što nas čitate. Nastavljamo uskoro…