“Bez ciljeva i planova kako ih doseći, vi ste poput broda koji jedri bez odredišta.”
Fitzhugh Dodson

Postavljate li ciljeve ili samo razmišljate o njima?
Koji su vaši ciljevi za godinu koja dolazi?
Imate li ciljeve za narednih 3 godine, 5 godina, 10 godina?

Ako imate ideje i snove to je izvrsno , no ne i dovoljno jer snovi mogu zauvijek ostati samo snovi.Pitate li se kako će snovi postati stvarnost? Da bi san postao stvarnost potrebno je djelovanje. Djelovanje kroz dobro oblikovane korake. Male. Jednostavne.Učinkovite.
Prisjetite se da…
sve što postoji i što vidite oko vas  nastalo je dva puta; prvi puta vizijom i kreacijom u umu, a potom fizičkom manifestacijom u stvarnosti.

Zašto postavljati ciljeve:

• Postavljanje ciljeva je ključno za realizaciju ideja i vizija.
• Ciljevi usmjeravaju, fokusiraju  i pojačavaju motivaciju
• Postavljanjem ciljeva izbjegavamo frustracije, gubitak energije, vremena, a  često i novca.
• Ciljevi nas potiču na odgovornost prema samima sebi.
Postaviti cilj znači preuzeti odgvornost za svoje djelovanje. Odgovornost u kojoj potpisujemo soprazum sa samim sobom – želite li takav sporazum prekršiti?
• Ciljevi pomažu da ostvarimo svoj maksimalni potencijal. Osiguravaju naš osobni rast. Na putu do cilja otkrivamo koliko toga možemo i znamo, a da do tada toga uopće nismo  bili svjesni.

Istraživanja potvrđuju da ljudi koji postavljaju ciljeve žive sretnije i postižu više uspjeha u životu.

Ako i dalje mislite da ciljeve nije potrebno postavljati, razmislite o navodu..
„Čovjek koji ničemu ne teži vjeruje u skladu s onim što postiže. Čovjek koji nečemu teži postiže u skladu s onim u što vjeruje.“
Sri Chinmoy