Ako ste se ikada zapitali kako neki ljudi postižu uistinu zapanjujuće rezultate i možda jednostavno zaključili da posjeduju talent koji vi nemate – sa sigurnošću vam možemo reći da tome baš i nije tako!

Upravo pitanje kako to da netko radi nešto uspješnije od drugih u fokusu je Neuro Lingvističkog Programiranja (NLP).

NLP se bavi proučavanjem načina na koji pojedinci postižu iznimne rezultate te raspolaže metodama i tehnikama otkrivanja obrazaca koje ljudi koriste u ostvarivanju izvrsnih rezultata u području svoga rada i djelovanja. Svaka osoba usvajanjem NLP metoda i vještina može postići istu takvu razinu izvrsnosti. Prvi korak postizanja izvrsnosti leži u usvajanju vještine zvane modeliranje. Modeliranje je osnovna metoda NLP-a, osobnog razvoja i promjene.

Ovom metodom detaljno istražujemo sve aspekte vještine osobe koju modeliramo.

Proces uspješnog modeliranja započinje proučavanjem vanjskog ponašanja i fiziologije osobe. Ujedno proučavamo i misaone strategije, koje nam daju uvid u to kako osoba stvara subjektivno iskustvo, konstruira unutarnji svijet iz iskustava i daje mu značenje te kako stvara svoja emocionalna stanja, a sve to daje nam uvid u uvjerenja i vrijednosti te osobe.

NLP pristupa osobnom razvoju i komunikaciji dajući odgovor na pitanje “kako” – potpuno se pritom usredotočujući na proces, pri čemu sadržaj kao takav, koji nam daje odgovor na pitanje “što”, nije predmet izučavanja.

Sam naziv NLP možemo opisati na sljedeći način:

N – Neuro – ukazuje na način kako organiziramo ono što čujemo, vidimo i osjetimo te kako obrađujemo vanjski svijet kroz naša osjetila.

L – Lingvističko – ukazuje na način na koji obrađene informacije oblikujemo u jeziku.

P – Programiranje – ukazuje na postupke koje poduzimamo na svjesnoj i nesvjesnoj razini kako bismo ostvarili rezultate.

Korištenjem metoda i tehnika ovog moćnog pristupa između ostalog ostvarujemo učinkovitu pozitivnu promjenu u željenom smjeru, gradimo odnose povjerenja i osiguravamo potpuno razumijevanje različitih perspektiva, a korištenjem elegantnih jezičnih obrazaca NLP-a ujedno komuniciramo na jasan i svrhoviti način.

U procesu osobnog razvoja, koristeći znanja i vještine NLP-a, postižemo potpuno razumijevanje vlastitih unutarnjih stanja i osobnih potencijala, a ujedno učimo kontrolirati i svjesno koristiti ta stanja i potencijale.

Kroz poticajne pretpostavke NLP ukazuje na pozitivan pristup prema nama samima i svemu što nas okružuje. Evo i nekih temeljnih pretpostavki NLP-a:

“Ljudi posjeduju sve potrebne resurse za uspjeh”

“Nema neuspjeha – postoji samo povratna informacija”

“Najfleksibilniji dio sustava kontrolira cijeli sustav”

“Um i tijelo dio su istog sustava”

“Značenje komunikacije jest odgovor koji u komunikaciji dobivamo”

Razvoj NLP-a započeo je sedamdesetih godina prošlog stoljeća, a začetnici su mu John Grinder i Richard Bandler. Pitajući se što čini razliku između uspješnog i neuspješnog komunikatora, prodavača ili menadžera, zaključili su da tajna uspješne komunikacije ne leži u talentu, već u nizu vještina koje svaki pojedinac može usvojiti.

Kroz svoj rad proučavali su najuspješnije komunikatore svog vremena, kao što su Virgina Satir – obiteljska terapeutkinja, Fritz Perls – psihoterapeut i začetnik “Gestalt” terapije, Milton Ericson –svjetski poznati hipnoterapeut, i pritom razvijali tehnike i metode koje danas spadaju u istinski inovativan pristup komunikaciji i osobnom razvoju.

I na kraju, recimo još pokoju riječ o ekologiji i pristupu NLP-a.

Ekologija je briga za cjelokupni sistem. U procesu promjene ekološka provjera predstavlja važan dio procesa, omogućujući nam da utvrdimo u kojoj se mjeri promjena koju uvodimo uklapa u širi sistem.

Promjena koju stvaramo u jednom dijelu sustava ne smije uzrokovati probleme u nekom drugom dijelu tog sustava. Povrh toga, ekološka provjera treba potvrditi da nije došlo do negativnih popratnih pojava u sistemu djelovanja.

Ekološka provjera kao sastavni dio NLP-a osigurava da se NLP ne koristi u manipulativne svrhe. Točnije rečeno, svaka poduzeta aktivnost dovodi do pozitivnih posljedica za sve aspekte života osoba uključenih u proces.